กสศ. ร่วมเครือข่ายอาชีวะ สร้างโอกาส นร.ยากจน ด้อยโอกาส เรียนต่อสายอาชีพ

กสศ. ร่วมเครือข่ายอาชีวะ สร้างโอกาส นร.ยากจน

กสศ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาชีวะ จัดประชุมวิชาการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สร้างโอกาส นร.ยากจน-ด้อยโอกาส เรียนต่อสายอาชีพ ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมจัดประชุมวิชาการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ด้วยการศึกษาสายอาชีพ”

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงคือแรงกระเพื่อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการให้ทุนเพื่อผลิตกำลังคน 2,500 คนต่อปี เป็นช่องทางสำคัญที่ กสศ.ยังช่วยยกระดับสายอาชีพเชื่อมต่อกับโรงเรียนมัธยมศึกษารวมถึงการนำพาเด็กหลุดจากระบบเข้ามาสู่รั้วอาชีวศึกษา ถือเป็นกระบวนการสอดคล้องเป้าหมายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ

“ถ้าอาชีวะฯ แข็งแกร่ง ประเทศจะได้รับอานิสงส์จากการขับเคลื่อนของ กสศ. ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ดี” เรืออากาศโทสมพร กล่าว

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ. ดำเนินการมา สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่คัดเลือกโดยสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม มีจำนวนนักศึกษาทุนสะสมทั้งหมด 9,614 คน เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 300 กว่าคน สำเร็จการศึกษาแล้ว 3,056 คน

“โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เป็นเรือธงของ กสศ. ที่เป็นส่วนหนึ่งโอกาสทางการศึกษาสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ที่ต้องการให้เด็กเยาวชนไทยหลุดจากกับดักความยากจน และกับดักรายได้ปานกลาง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากเราพัฒนา มุ่งมั่น สนับสนุน ผลักดันเยาวชนที่ขาดโอกาสไปสู่ทางสายอาชีพ จะช่วยให้เขาหลุดจากกับดักความยากจน ไม่เพียงมีรายได้ปานกลาง แต่สามารถไปสู่รายได้สูงในอนาคต”

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการศึกษา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร